POS-AllCreative POS - Point of Sale hos All Creative
south

Skapa upplevelser

POS (Point-of-sale) eller kanske rättare sagt POSM (Point-of-sale-materials) är tryckta material som förbättrar synligheten för din produkt eller ditt varumärke i butiken. Med POSM uppnår du en enkel och effektiv presentation av din produkt. Det skapar en lust till att köpa och uppmuntrar impulsköp så att de oplanerade inköpen läggs i korgen.

Kreativa och funktionella lösningar

I utvecklingen av POSM, och i våra redan befintliga lösningar, har vi ett starkt fokus på att kreativitet och funktionalitet får samma vikt. Således uppnår vi maximal exponering med minimal användning av installationstiden och naturligtvis med hänsyn till de individuella butikskraven.

Möjligheterna är många.

POSM spänner över ett brett utbud av element: kuber, stativ, skyltar, golvfolie, wobblers, brevlådor, ellipser och mycket mer. Elementen placeras ofta tillsammans med en eller flera displays eller med produkterna i hyllorna. Med POSM kan kreativitet ha ”fritt spel” – det finns gott om möjligheter för att skapa en bra upplevelse i butiken.