Konnerup og Co. - AllCreative
south

Vi har hjälpt Conaxess Trade Denmark med:


Lansering av Konnerup & Co. choklad till detaljhandeln. Utveckling, design, ritning och produktion av färdigpackad kvartspalldisplay. Fokus var ”den lilla chokladfabriken på Fyn” – som uttrycks i både form och layout..