Gigantisk kartong - AllCreative
south

Vi har hjälpt vår kund med:

Utveckling och produktion av POS Display av en jätte Arla Fraiche Cream-kartong. Kartongen är UV-tryckt och tillverkad av wellpapp. Kartongen mäter 439 x 439 x 1580 mm.