Grøn profil-AllCreative FSC - Grøn profil med FSC
south

Grøn profil-AllCreative

Hos All Creative A/S produserer vi med god samvittighet.
Alle våre produkter fra Vejle er nemlig FSC-sertifiserte.

FSC® er en internasjonal ideell organisasjon som arbeider for miljøvennlig,
sosialt gagnlig og økonomisk levedyktig skogbruk.

 

4 fordeler med FSC::

FSC sikrer omfattende omtanke for natur, dyr og mennesker i skoger.

FSC-merket er en sikkerhet for at det ikke felles
flere trær enn skogen selv klarer å reprodusere

Skogsarbeidere skal ha den riktige utdannelsen,
ordentlig sikkerhetsutstyr og en skikkelig lønn

SC-sertifisert skogdrift innebærer at tre felles lovlig.

Grøn profil-AllCreative