Råstoff - AllCreative
south

Vi har hjulpet Spritfabrikken med:

Hos Spritfabrikken var det et ønske om en annen eksponering av deres luksusbilder – en ny produktlinje, merket under navnet «Raw Material». Som et alternativ til de mer tradisjonelle løsningene bygd opp av åser og lokk, falt valget på trappeløsningen. En flaskeskjermdesign som gir full eksponering av alle flasker, noe som gir et sterkt visuelt resultat i kombinasjon med en trygg melding på toppskiltet. Designet er laget for ferdigpakking på en pall og sørger også for optimal transportsikkerhet.