Konnerup og Co. - AllCreative
south

Vi har hjulpet Conaxess Trade Denmark med:

Lansering av Konnerup & Co. sjokolade i detaljhandelen. Utvikling, design, interessetegning og produksjon av ferdigpakket kvartpallvisning. Fokuspunktet var «den lille sjokoladefabrikken på Fyn» – som kommer til uttrykk i både form og layout.