Knoppers - AllCreative
south

Vi har hjulpet Knoppers med:

For å øke bevisstheten om Knoppers-produkt på det danske markedet. Utvikling, design, interessetegning og produksjon av rørdispenser display og prøvetakingsboks. Klassisk, gjenkjennelig Knoppers-layout på en fristende skjermløsning med klart glassplate og gode plasseringsalternativer og prøvetakingsboks med miniKnoppers for en smak i butikken.