FSC ®-AllCreative FSC | Miljømærket for ansvarlig skovbrug | Allcreative.dk
south

FSC ®-AllCreative

FSC® er en international certificeringsordning til træ og papir. I en FSC® skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er
FSC® en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.